Hızlı Okuma Giriş
Sınav Sonuçları İçin Tıklayımız
DUYURULARIMIZ

SİNGAPUR MATEMATİĞİ

 Vo Singapur Matematiği

 
Türkiye'nin matematik alanında yaşadığı sorunlar düşünülerek bu konuda dünyada söz sahibi ülkelerin başında yer alan Singapur, uzmanlarımız tarafından mercek altına alınmıştır. Singapur Matematiği eğitim programı Singapur'da bizzat incelenerek eğitimi alınmış ve bilim uzmanlarımız tarafından Türkiye eğitim sistemine uygun hale getirilmiştir. Singapur Matematiği uzun ve yorucu bir sürecin sonunda Türkiye'de ilk defa kurumumuz aracılığıyla görücüye çıkmıştır.
 
Neden Singapur Matematiği ?
 
Singapur Matematiği, bir ülkenin matematik programıdır. Singapur'un bağımsızlığını ilan ettikten sonra eğitim alanında yaptığı reformlarla ve sürekli revize çalışmalarıyla günümüzdeki şeklini almıştır. Singapur uyguladığı bu başarılı matematik programıyla son 20 yılda girdişi TIMMS ve PİSA gibi matematik ve fen bilimleri alanlarında yapılan uluslararası sınavlarda hep ilk 3 derecenin içinde yer almıştır. Singapur, matematik alanında uyguladığı strateji, yöntem ve tekniklerle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini, iyi bir matematik temeli almalarını başarabilmiştir. Singapur matematiği, ülkemizdeki çocukların sağlam bir matematik alt yapısına sahip olmaları ve anlamlı bir matematik okur yazarlığı elde etmeleri için kurumlarımızda uygulanmaktadır.
 
 
Singapur Matematiği Nedir ?
 
Singapur matematiği az konu çok tekrara dayalı bir sistemdir. Çok egzersiz önemlidir.
Konular en kolaydan zora doğru ilerler.
Etkin materyal kullanımına yer verilmektedir.
Her konu Somut-Görsel-Soyut ilkesine dayalı olarak aktarılır. Böylece tam öğrenme gerçekleşir.
Öğrenci matematik konularıyla birlikte disipline olmağı, kendi kendine öğrenmeyi öğrenir.
Eşitim bireyseldir. Her çocuk kendi hızında ilerler.
Öğrenci bir konuda uzmanlaşmadan diğer konuya geçmez.
Farklı yöntem ve tekniklere yer verilmektedir.
Problem çözmeye sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Böylece öğrenciler, problem çözmede etkin hale gelmektedir.
Öğretmen yönlendiren, ipucu veren; öğrenci ise keşfedendir.
 
 
Singapur Matematiği Nerelerde Kullanılır ?
 
 
 
Singapur Matematiğinde yer alan konular ülkemizdeki okullarda yer alan matematik konularıyla aynıdır. Dolayısıyla çocuklar bu programda öğrendiği tüm konuları aynı zamanda okullarındaki matematik derslerinde de kullanabileceklerdir. Okul konularıyla paralellik gösteren Singapur Matematiği sayesinde öğrenciler okulda öğrendiklerini tekrar etme, pekiştirme şansı bulurlar. Ayrıca Singapur matematiğinde öğrendikleri yeni yöntem ve teknikleri okul derslerinde ve hatta günlük hayatlarında etkin şekilde kullanırlar.
 
 
 
Singapur Matematiği Nasıl Uygulanır ?
 
Singapur matematiğinde her öşrenci bireysel hızında ilerler.
Konular en kolaydan başlar zora doğru ilerler.
Tüm konular önce materyal kullanımı ile başlar daha sonra görselleştirilir ve son olarak soyut yapılır.
Çok tekrara dayalıdır. Öğrenci bir konuda uzmanlaşmadan diğer konuya geçmez.
Problem çözme önemli bir yere sahiptir.
Sayılar arası ilişkiler, dört işlemi anlamlı hale getiren teknikler ve özellikle model yöntemi farkındalık yaratmaktadır.
Etkin bir izleme ve değerlendirme sitemi vardır. Öğrenciler eksik olduğu konularla ilgili takviye alırlar.
Öğrenci gelişimiyle ilgili ailelere sürekli rapor verilir.
 
 
Singapur Matematiği Neler Kazandırır ?
 
Singapur Matematiği çocuğun erken yaşta iyi bir matematik temeli almasını sağlar.
Matematik temeli sağlam olan öğrenci diğer okul derslerinde de başarılı olur.
Singapur Matematiği öğrencinin bilgiyi anlamlandırdığı, yapılandırdığı ve kendi hayat şartlarına uyguladığı önemli bir disiplindir.
Öğrenciyi merkeze alan, öğrenciyi matematikle barıştıran, matematikten zevk almasını ve matematiği oynayarak öğrenmesini sağlayan bir programdır.
 
 
Yayın ve Materyaller
 
Singapur Matematiği programında 6 temel seviye vardır ve her biri A-B olmak üzere iki seviyeye ayrılmıştır. Her seviye için ödev kitaplarıyla beraber toplam 24 kitap vardır. Ayrıca yeni başlayan öğrenciler için seviye kitaplarına geçmeden önce öğrencilerin yeni bir sisteme oryantasyon dönemini hızlandırmak amacıyla 5 seviyeden oluşan "Singapur Matematiği Öğreniyorum" kitapları hazırlanmıştır. 
 
Yayınlar
2. Seviye Hazırlık Kitabı
3. Seviye Hazırlık Kitabı
4. Seviye Hazrıık Kitabı
5. Seviye Hazırlık Kitabı
6. Seviye Hazırlık Kitabı
1. Seviye : 1-A ve 1-B Kitabı
2. Seviye : 2-A ve 2-B Kitabı
3. Seviye : 3-A ve 3-B Kitabı
4. Seviye : 4-A ve 4-B Kitabı
5. Seviye : 5-A ve 5-B Kitabı
6. Seviye : 6-A ve 6-B Kitabı